แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2565   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2564   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2563   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2562   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2561   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2560   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2559   แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2558