จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
  จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563   จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562