ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จัดทำหน้ากาก

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 99 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่พริกได้รับความรู้และนำความรู้ไปใช้ป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ต่อไป