ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

การตักบาตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 73 ครั้ง

คณะบริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 ณ ลาน อบต.แม่พริก