ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 54 ครั้ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะอำเภอแม่สรวย ตำบลแม่พริก ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดในการประชุมเพิ่มเติม สามารถขอดูได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หรือโทร 053-786368