ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล”

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 50 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 มิถุนายน 2563