ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 61 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ วางพวงมาลาและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย