ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

\"9 ธันวา วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล\"

ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 35 ครั้ง

\"9 ธันวา วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล\" International Anti-Corruption Day แสดงจุดยืน ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อการแสดงจุดยืนของคนไทยในตำบลแม่พริกไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน