ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

\" บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ \"

ประกาศเมื่อ 10 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 28 ครั้ง

\" บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ \" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ร่วมมือ ร่วมใจ ทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อให้ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน