ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมเนื่องในวันวันท้องถิ่นไทย

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 151 ครั้ง

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ทำการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำข้าวสารอาหาร ไปช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่พริก