ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 29 ครั้ง

โครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม