ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 62 ครั้ง

นายศักดิ์ชัย เป็งคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และในฐานะผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.พริก และนักเรียนในพื่นที่ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้กับประชาชน 13 หมู่บ้านในพื้นที่เขตตำบลแม่พริก เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุด