ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

จิตอาสา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ 05 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 57 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาดและดูแลรักษาต้นไม้