ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2564

ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่พริก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหมู่บ้านช่อสะอาดชุมชนบ้านสันจำปา หมู่ที่ 12 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเนื่องในสันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2564