ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดอ่าน 397 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ