ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 13  ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ