สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 57 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ