สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ