ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 60 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ