ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ