ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 38 ครั้ง

การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

https://drive.google.com/file/d/1Vqgv6Bg8aoaKxTH0lpVGdHgzaqnrUIpH/view

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ