ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ