ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.เชียงราย ในสถานการณ์ Covid-19

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.เชียงราย ในสถานการณ์ Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ