ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 34 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ