ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง (บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง (บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง บาคาร่า

ประกาศราคากลางอื่น ๆ