ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำและวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำและวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ