ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 222 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เครดิตฟรี

ประกาศราคากลางอื่น ๆ