ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 12 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ