ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา (ตอนเดียว)

ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา (ตอนเดียว)

ประกาศราคากลางอื่น ๆ