ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหัวทุ่ง (บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหัวทุ่ง (บริเวณหน้าวัดหัวทุ่ง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ