ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายร่องถ่อน) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายร่องถ่อน) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ