ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ