สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอ่าน 71 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ