สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 90 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ