ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีภายในอาคารศูนย์สุขภาวะอำเภอแม่สรวย(อบต.แม่พริก) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีภายในอาคารศูนย์สุขภาวะอำเภอแม่สรวย(อบต.แม่พริก) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ