ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องนำ้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่พริก 1 และแม่พริก 2 จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องนำ้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่พริก 1 และแม่พริก 2 จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประกาศราคากลางอื่น ๆ