ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 107 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ