ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา เรื่องรู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง

ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา เรื่องรู้ทันป้องกันฝุ่น PM2.5 และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ