ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

คู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) QR code ไฟล์สื่อเลือกตั้งท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 7 ครั้ง

คู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) QR code ไฟล์สื่อเลือกตั้งท้องถิ่น

ไฟล์คลิก>>> https://www.ect.go.th/.../article/article_20201027102530.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ