ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ