ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.แม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.แม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ