ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 68 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ