ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งสอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งสอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ