ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

อบต.แม่พริก เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีผลคะแนนระดับ AA

ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 6 ครั้ง

อบต.แม่พริก ได้รับโล่ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ