ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 10 ครั้ง

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ