ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าซางพัฒนา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 89 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าซางพัฒนา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ