ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 78 ครั้ง

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ