ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ