สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก ในระบบ e-GP เดือนตุลาคม 2564

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2565

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ