ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)

ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ